Hlavní obsah

commissariare

Vyskytuje se v

commissariato: commissariato (di polizia)/(di Pubblica Sicurezza)policejní stanice

commissario: alto commissario per qcvysoký komisař pro co

komisař: alto commissario per qcvysoký komisař pro co OSN ap.

stanice: commissariato (di Pubblica Sicurezza), questura policejní stanice