Hlavní obsah

commesso

Vyskytuje se v

viaggiatore: (commesso) viaggiatoreobchodní cestující

commettere: commettere un errorechybovat, udělat chybu

fallo: commettere un fallo a qfaulovat koho

furto: commettere un furtodopustit se krádeže

peccato: relig. commettere un peccatospáchat hřích, dopustit se hříchu

sbaglio: commettere/fare uno sbagliodopustit se chyby

tradimento: commettere un tradimentodopustit se zrady

commettere: Ha commesso un furto.Dopustil se krádeže.

reato: Ha commesso un reato.Dopustil se trestného činu.

hřích: spáchat hřích, dopustit se hříchucommettere un peccato

obchodní: obchodní cestujícícommesso viaggiatore

přestupek: dopustit se přestupkucommettere un'infrazione

sesmilnit: Nesesmilníš. přikázáníNon commettere atti impuri.

spáchat: spáchat sebevraždusuicidarsi, commettere un suicidio

zrada: dopustit se zradycommettere un tradimento

dopustit se: Dopustil se trestného činu.Ha commesso un reato.

doznat se: Doznal se k vraždě.Ha confessato di aver commesso un omicidio.

přidělit: Zakázku přidělili konkurenci.Hanno assegnato la commessa alla concorrenza.