Hlavní obsah

cenerino

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

airone: airone cenerinovolavka popelavá

gru: gru cenerina/europeajeřáb popelavý

popelavý: zool. volavka popelaváairone cenerino

volavka: volavka popelaváairone cenerino

žako: žako šedýpappagallo cenerino

žluna: žluna zelená /šedápicchio verde/cenerino