Hlavní obsah

boh

Citoslovce

  • hm, no vyjádření nejistoty