Hlavní obsah

biblioteca

Podstatné jméno ženské

  • knihovna budovabiblioteca pubblicaveřejná knihovna

Vyskytuje se v

capitolare: biblioteca capitolarekapitulní knihovna

circolante: biblioteca circolantepojízdná knihovna

civico: biblioteca civicaměstská knihovna

laurenziano: Biblioteca Laurenzianasvatovavřinecká knihovna

marciano: Biblioteca MarcianaKnihovna Sv. Marka

tessera: tessera della bibliotecačtenářská legitimace

universale: biblioteca universalevšeobecná knihovna

topo: přen. topo di bibliotecaknihomol

univerzitní: biblioteca universitariauniverzitní knihovna

veřejný: biblioteca pubblicaveřejná knihovna

čítat: La biblioteca conta parecchie migliaia di esemplari.Knihovna čítá několik tisíc svazků.

biblioteca: biblioteca pubblicaveřejná knihovna