Hlavní obsah

battito

Vyskytuje se v

irregolare: battito cardiaco irregolarenepravidelná srdeční činnost

klepání: battito del motoreklepání motoru

mžik: in un attimo, in un batter d'occhio, in un battito di ciglia, in un (batti) balenov mžiku

nepravidelný: battito cardiaco irregolaremed. nepravidelná srdeční činnost, nepravidelný tep

tep: misurare il battito cardiaco a qzměřit komu tep

tepot: battito del cuore, pulsazione cardiacatepot srdce

tlukot: battito del cuoretlukot srdce

battito: battito di cigliamrknutí, přen. (oka)mžik