Hlavní obsah

artigliato

Vyskytuje se v

pařát: affondare gli artigli in qczarýt pařáty do čeho dravec

spár: cadere negli artigli di qdostat se komu do spárů do něčí moci

artiglio: cadere negli/sotto gli artigli di qdostat se do spárů koho