Hlavní obsah

amen

Citoslovce

Podstatné jméno mužské neměnné