Hlavní obsah

allegare

Vyskytuje se v

allegato: in allegato Vi inviamo ...v příloze vám zasíláme ...

příloha: e-mail con un allegatoe-mail s přílohou

přiložit: allegare la fattura alla letterapřipojit k dopisu fakturu

allegare: Allega la fattura alla lettera.Přilož fakturu k dopisu.