Hlavní obsah

alienante

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  • odcizující od sebe samého

Podstatné jméno mužské/ženské

Vyskytuje se v

alienare: Mi hai alienato la stima di tutti.Kvůli tobě si mě všichni přestali vážit.

alieno: È alieno dai pettegolezzi.Nesnáší pomluvy.