Hlavní obsah

agrario

Vyskytuje se v

bonifica: bonifica agrariameliorace půdy

reddito: reddito agrario(zemědělský) výnos úrody

rotazione: rotazione agrariastřídání plodin na stejném poli