Hlavní obsah

affezionatamente

Příslovce

Vyskytuje se v

affezionato: essere molto affezionato a qmít moc rád koho, mít silný citový vztah ke komu