Hlavní obsah

adsorbire

Tranzitivní sloveso-sc

  • qc adsorbovat, pohltit, vstřeb(áv)at co tekutinu, plyn ap.