Hlavní obsah

accentato

Vyskytuje se v

accento: accento fisso/liberopevný/volný přízvuk

accento: accento principale/secondariohlavní/vedlejší přízvuk

accento: accento sintatticovětný přízvuk

circonflesso: gramm. (accento) circonflessocirkumflex, průtažný přízvuk

meridionale: accento meridionalejižanský přízvuk

marcato: Parla con marcato accento veneto.Mluví s výrazným benátským přízvukem.

přízvuk: ling. slovní přízvukaccento di parola

prozradit: Prozradil ho jeho přízvuk.Il suo accento lo ha tradito.

přízvuk: Mluví s lehkým přízvukem.Parla con un lieve accento.