Hlavní obsah

Vyskytuje se v

dato: dato, date qcvzhledem k čemu, s ohledem na co okolnosti ap.

a: dare qc a qdát co komu

abitare: abitare in affitto/dai genitoribydlet v podnájmu/u rodičů

acconto: dare un accontoposkytnout zálohu

addio: dare l'addio a qcdát sbohem čemu, skoncovat s čím

addosso: dare addosso a qpustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komu

adesione: dare la propria adesione a qcpodpořit, podporovat, schvalovat co názorově ap.

adito: dare/lasciare adito a qcumožnit přístup, otevřít dveře kam, k čemu, přen. vyvolat co, zavdat příčinu čemu

affidamento: dare affidamentovypadat důvěryhodně, budit důvěru

affitto: dare in affitto qc a qpronajmout, dát do (pro)nájmu co komu

aiuto: dare un aiuto a qpomoct komu

allergia: dare allergia, far venire l'allergia a qvyvolat alergii u koho

alloggio: dare alloggio a qubytovat koho, poskytnout ubytování komu

alt: dare l'alt a qczastavit, zarazit co

altolà: dare l'altolà a qzastavit, zadržet koho

anagrafico: dati anagraficiosobní údaje jméno, příjmení, datum a místo narození

annusata: dare un'annusata a qcpřičichnout (si) k čemu

ansa: dare ansa alle critichevyvolat kritiku, zavdat příčinu kritice

anticipo: pagare/dare/fare anticipo per qcsložit zálohu na co

appalto: dare qc in appaltovypsat výběrové řízení/zakázku na co na kontrakt ap.

aria: dare aria a qc(dát) vyvětrat co, dát na vzduch co

assaggio: dare in assaggio qc a qdát ochutnat co komu

assuefazione: dare assuefazionebýt návykový

attuazione: portare ad attuazione qc, dare attuazione a qcuskutečnit, (z)realizovat co

avvio: dare l'avvio a qcrozjet, rozběhnout, spustit, nastartovat co

bacio: dare un bacio a qpolíbit koho

banca: inform. banca (di) datidatabanka

base: base di datidatabáze

battuta: dare la battutanahodit repliku, nahrát na repliku

beneplacito: dare il beneplacito a q/qcdát souhlas komu k čemu

benvenuto: dare il benvenuto a qpřivítat, uvítat koho

botta: dare/ricevere una bottadát/dostat ránu

buonanotte: dare la buonanotte a qpopřát komu dobrou noc

buonasera: dare la buonasera a qpopřát komu dobrý večer

buongiorno: dare il buongiorno a qpopřát komu dobrý den

cambio: dare il cambio a qvystřídat koho stráž ap.

capogiro: dare il capogiro, far venire il capogiro a qohromit, šokovat, konsternovat, odrovnat koho

casino: togliere q dai casinivytáhnout koho z bryndy

cattivo: dare il cattivo esempiodá(va)t špatný příklad

cauzione: dare una cauzionesložit kauci

cencio: uscire dai cencidostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z toho

cinque: dare/battere il cinque a qplácnout si s kým

coccinella: coccinella septempunctata/dai sette puntislunéčko sedmitečné

coglione: vulg. levarsi/togliersi dai coglioni q/qczbavit se koho/čeho

colpa: dare la colpa a qvinit koho, dávat vinu komu

colpo: dare/ricevere dei colpi(roz)dávat/dostávat rány

coltellata: dare una coltellata a qbodnout koho nožem

comando: dare/eseguire un comandovydat/splnit rozkaz

commiato: prendere commiato da q/qc, dare commiato a q/qcrozloučit se s kým/čím

compressione: inform. compressione dei datikomprese dat

comunicazione: dare la comunicazione di qcoznámit, sdělit co

conferma: dare conferma di qcpotvrdit co

congedo: dare il congedo a qposlat pryč koho, dovolit odejít, dát odchod komu

consiglio: dare un consiglio a qporadit, dát radu komu

contatto: dati di contattokontaktní údaje

corso: dare corso a qczačít, rozběhnout, iniciovat co

cotta: dare una cotta a qckrátce povařit co

cozzata: dare un cozzata a q/qctrknout koho/co koza ap.

credere: far credere, dare a credere qc a qpřesvědčit koho o čem přimět uvěřit

credito: dare credito a q/qc(u)věřit komu/čemu

da: dai capelli biondiblonďatý

dai: Dai!No tak!, Do toho! povzbuzení

dare: dare botte a qnařezat komu, zmlátit, zřezat, zbít koho

dare: il dare e l'avereMá dáti/Dal

data: fissare la data di qcstanovit datum čeho

delusione: dare una delusione a qzklamat koho

deposito: dare in deposito qculožit/svěřit do úschovy

difesa: dare la parola alla difesa di qpromluvit na čí obhajobu, zastat se koho

disperso: dare q per dispersooznačit koho za pohřešovaného

disposizione: dare disposizionenařídit, vydat nařízení

disturbo: dare disturbo(vy)rušit, vyrušovat, obtěžovat

do: chiave di doC klíč

dritta: dare una dritta a qdát komu tip

effetto: dare effetto a qczrealizovat, uskutečnit co

elaborazione: inform. elaborazione datizpracování dat elektronické

entrata: dati di entratavstupní data

amok: andare in bestia, montare su tutte le furie, dare in escandescenzedostat amok

avízo: dare un avviso a q, varovat ap. hovor. fare una soffiata a qdát avízo komu

azyl: dare asilo a qudělit komu azyl

budit: dare/fare una buona/cattiva impressionebudit dobrý/špatný dojem

dát: pracovníkovi licenziare q, pracovník licenziarsi, rezignovat dare le dimissionidát výpověď komu

datum: data odiernadnešní datum

demise: dimettersi, dare/rassegnare le dimissionipodat demisi

dloubnout: dare una gomitata a qdloubnout loktem koho

dřívějšek: dai tempi precedentiz dřívějška

dupnout: dare un colpo di gasdupnout na to/plyn

faktický: dato sbagliato, errore sui fattifaktická chyba

fakturační: dati di fatturazionefakturační údaje

hodina: dare lezioni di qcdávat hodiny čeho

letmo: dare una scorsa/sfogliata a qcletmo projít/prolistovat časopis ap.

mat: dare scacco matto a qdát mat komu

míra: non dare/mettere la giusta quantitàdá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.

myšlenka: dare a q l'idea di fare qcpřivést koho na myšlenku udělat co

nájem: dare in affitto qc a qdát co komu do nájmu

najíst se: dare da mangiare a qdát komu najíst

ale: Ma dai!Ale jdi!, Ale (no tak)! nevěřícně

cvaknout: La maniglia ha dato uno scatto.Klika cvakla...

daný: Ha mantenuto la parola data.Dodržel dané slovo.

dát se: Alla fine si è dato alla fuga.Nakonec se dal na útěk.

dávat: Che cosa danno stasera?Co dávají dnes večer?

dorazit: Gli hanno dato il colpo di grazia.Dorazili ho, aby se netrápil.

dorážet: Eravamo aggrediti dai cani randagi.Doráželi na nás toulaví psi.

držet: Non sa mantenere la parola data.Neumí držet slovo.

důraz: Si dà particolare importanza a...Důraz je kladen na...

facka: dare uno schiaffo a q, affibbiare un ceffone a qdát komu facku

hodit sebou: Datti una mossa, altrimenti non ce la faremo.Hoď sebou, nebo to nestihneme.

hrát: Che cosa danno (al cinema)?Co hrají (v kině)?

hřát: Mi dà una sensazione confortante.To mě hřeje (u srdce).

hřejivý: Mi dà una sensazione confortante.Mám z toho hřejivý pocit.

kopnout: L'interruttore mi ha dato una scossa.Vypínač mě kopnul.

kradmo: dare un occhiata furtiva a q/qckradmo pohlédnout na koho/co

krmit: Quando dai da mangiare a quel cane?Kdy toho psa krmíš?

lézt: Il vino dà alla testa.Víno leze do hlavy.

loudit: Il cane mendicava gli avanzi dai passanti.Pes loudil zbytky po kolemjdoucích.

manipulovat: Gli impiegati hanno manipolato i dati personali dei clienti.Úředníci manipulovali s osobními daty klientů.

mrknout: Dai un'occhiata alla pagina dieci.Mrkni na stránku deset.

nakousnout: Ha dato solo un morso alla mela.Jablko jen nakousnul.

nakrmit: Dai da mangiare al cane.Nakrm psa.

bít: dare nell'occhiobít do očí být nápadný

jít: Questa musica mi dà ai nervi.Ta hudba mi jde na nervy.

kobereček: dare una lavata di capo a qzavolat si koho na kobereček k pokárání ap.

koření: qc dà sapore alla vitapřen. co je kořením života.

koš: dare il benservito a q, nechat partnera mollare, piantare qhovor. dát košem komu

lekce: dare una lezione a qdát/udělit komu lekci