Hlavní obsah

zájmeno

Podstatné jméno, rod střední

  • pronom m(nesamostatné) adjectif mukazovací zájmeno samostatné/nesamostatnépronom/adjectif démonstratif

Vyskytuje se v

přivlastňovací: pronoms possessifszájmena přivlastňovací samostatná

samostatný: pronom démonstratifukazovací zájmeno samostatné

tázací: pronoms interrogatifsling. tázací zájmena

ukazovací: adjectif démonstratifling. ukazovací zájmeno

zvratný: pronom réfléchizvratné zájmeno

démonstratif: adjectif démonstratifukazovací zájmeno nesamostatné

interrogatif: adjectif/pronom interrogatiftázací nesamostatné/samostatné zájmeno

personnel: (pronom) personnelosobní zájmeno

possessif: adjectif possessifzájmeno přivlastňovací nesamostatné

relatif: adjectifs relatifsvztažná (adjektivní) zájmena

zájmeno: pronom/adjectif démonstratifukazovací zájmeno samostatné/nesamostatné