Hlavní obsah

vocalise [vɔkaliz]

Podstatné jméno ženské

  • hud.vokalíza skladba pro hlasové cvičení