Hlavní obsah

vocalique [vɔkalik]

Přídavné jméno

  • ling.samohláskový, vokalickýaltération vocaliquestřídání samohlásek

Vyskytuje se v

obměna: ling. obměna samohlásekalternance vocalique

samohláska: střídání samohlásek ablautalternance vocalique