Hlavní obsah

veiner [vene]

Tranzitivní sloveso

  • žilkovat, fládrovat o dřevě

Vyskytuje se v

digital: artère/veine digitaledigitální tepna/žíla

médian: anat. veine médianestředová žíla

veine: en veine de qqchv zápalu čeho štědrosti ap.

quatre: se saigner aux quatre veinesudělat první poslední

klika: avoir de la veinemít kliku

letokruh: anneaux , cernes , veines letokruhy

žíla: s'ouvrir les veinespodřezat si žíly

peklo: avoir une veine de cocu/pendumít z pekla štěstí

ztuhnout: L'horreur lui a figé le sang dans les veines.Hrůzou mu ztuhla krev v žilách.