Hlavní obsah

vaguement [vagmɑ̃]

Vyskytuje se v

vague: vague à l'âmesvětobol, stesk v duši

vaguement: se rappeler vaguement qqn/qqchmlhavě si vzpomínat na koho/co

creux: être dans le creux de la vaguebýt na dně

prázdno: avoir du vague à l'âmemít v duši prázdno

vlna: Nouvelle Vaguenová vlna v umění

mlhavý: souvenir vaguemlhavá vzpomínka