Hlavní obsah

vécu [veky]

Vyskytuje se v

tableau: tableau vivantživý obraz

vis: (escalier à) vistočité schody/schodiště

vivant: bon vivantbonviván, požitkář

vivre: vive !/vivent !ať žije/žijí!

vivre: vivrespotraviny, voj. proviant

abstinence: vivre dans l'abstinencežít střídmě

cour: vivre à la couržít u dvora

haie: haie viveživý plot

harmonie: vivre en harmonie avec qqnžít v souladu s kým

impression: faire une vive impression sur qqnsilně zapůsobit na koho

quoi: avoir de quoi vivrebýt na tom dobře finančně, mít peníze

saleté: vivre dans la saletéžít ve špíně

vif: haie viveživý plot

vis-à-vis: parler à son vis-à-vismluvit se svým protějškem

voix: de vive voixústně

à: Il vit à Paris.Žije v Paříži.

aller: Cette vis et ce boulon vont ensemble.Ten šroub a matka patří k sobě.

apprécier: L'euro s'est apprécié vis-à-vis du dollar.Euro vůči dolaru stouplo.

assurer: s'assurer les vivres pour un moiszajistit si jídlo na měsíc

desserrage: desserrage d'une vispovolení šroubu

lequel: milieu dans lequel il vitprostředí, ve kterém žije

air: vivre de l'air du tempsžít ze vzduchu

clos: vivre en vase closžít v odloučení od světa

guerre: vivre en guerre avec tout le mondebýt na válečné noze se všemi

ouate: vivre dans de la ouatežít (jako) v bavlnce

prince: vivre comme un princežít (si) jako král, královsky si žít

qui: Qui vivra verra.To se uvidí., Časem uvidíme.

serrer: serrer la vis à qqndržet koho zkrátka, utáhnout komu šroub

dvůr: vivre à la couržít u dvora

hanba: vivre dans l'opprobrežít v hanbě

klíč: clé à vistech. šroubový klíč

nedostatek: vivre dans la pauvretéžít v nedostatku

obraz: tableau vivantživý obraz

osamoceně: vivre dans la solitudežít osamoceně

plot: haie viveživý plot

prudký: lumière viveprudké světlo

přítomnost: vivre uniquement dans le présentžít jen přítomností

schod: escalier à vis/en escargottočité schody

silně: faire une vive impression sur qqnsilně na koho zapůsobit

soulad: vivre en harmonie avec qqnžít v souladu s kým

špína: vivre dans la saletéžít ve špíně

zajetí: vivre en captivitéžít v zajetí

zkrátka: tenir qqn de court, serrer la vis à qqnpřen. držet koho zkrátka

živý: vif souvenir, souvenir vivantživá vzpomínka

bydlet: vivre/habiter en France/à Paris/(au) 14/ rue E. Renanbydlet ve Francii/v Paříži/v Renanově ulici číslo 14

venkov: vivre en province/à la campagnežít na venkově

jeptiška: vivre en religieusežít jako jeptiška

klec: vivre dans une prison doréežít ve zlaté kleci

kořínek: être d'une pâte à vivre cents ansmít zdravý kořínek

krtek: vivre comme une taupe dans sa taupinièrebýt zalezlý jako krtek

láska: vivre d'amour et d'eau fraîchežít jen pro lásku

lord: Il vit en grand seigneur.Žije si jako lord.

nějak: Qui vivra verra.Nějak bylo, nějak bude.

noha: vivre sur un grand piedžít na vysoké noze

pást se: vivre de l'air du tempsexpr. jít se pást (na mez)

přiskřípnout: hovor. visser qqn, serrer la vis à qqnpřiskřípnout komu prsty

přivést: Prenez-le vivant !Přiveďte ho živého!

střecha: vivre sous le même toitbydlet pod jednou střechou

šroub: serrer la vis à qqnutahovat šrouby komu

učit se: On apprend à vivre à ses dépens.přísl. Chybami se člověk učí.

žít: On ne vit qu'une fois.Žijeme jenom jednou.