Hlavní obsah

trnový

Přídavné jméno

  • d'épines, épineux/-eusetrnová korunacouronne f d'épines

Odvozená slova

trn

Vyskytuje se v

couronne: couronne d'épinestrnová koruna

trnový: couronne d'épinestrnová koruna