Hlavní obsah

transfert [tʀɑ̃sfεʀ]

Vyskytuje se v

machine: machine-transfertobráběcí linka

propriété: transfert de propriétépřevod vlastnictví

majetkový: majetkový převodmutation , transfert de propriété

obráběcí: obráběcí linkamachine-transfert

přenos: výp. přenos dattransfert de données