Hlavní obsah

tatouer [tatwe]

Tranzitivní sloveso

  • tetovatse faire tatouer qqchnechat si vytetovat co, nechat se potetovat