Hlavní obsah

spontané [spɔ̃tane]

Vyskytuje se v

spontánní: med. spontánní porodaccouchement spontané

spontánní: fyz. spontánní štěpenífission spontanée