Hlavní obsah

spontané [spɔ̃tane]

Vyskytuje se v

spontánní: accouchement spontanémed. spontánní porod

spontané: génération spontanéegeneratio spontanea spontánní vznik života