Hlavní obsah

sociabilité [sɔsjabilite]

Podstatné jméno ženské