Hlavní obsah

saponacé [sapɔnase]

Přídavné jméno

  • odb.mýdlovitý