Hlavní obsah

romain [ʀɔmε̃ˌ εn]

Přídavné jméno

  1. římský civilizace, kalendář ap.les caractères romains, écriture romainelatinkalaitue romaineřímský salát
  2. caractères romainsantikva
  3. římský, římskokatolický

Podstatné jméno

  • un Romain/une Romaine Říman/Římanka

Podstatné jméno mužské

  • polygr.antikva, romana

Odvozená slova

Rome

Vyskytuje se v

lutte: lutte gréco-romaineřeckořímský zápas

occident: Empire romain d'OccidentZápadořímská říše

dobrák: Je to dobrák od kosti.hovor. Il est bon comme la romaine.

řeckořímský: řeckořímský zápaslutte gréco-romaine

římský: mat. římské číslicechiffres romains

římský: práv. římské právodroit romain

římský: hist. Svatá říše římská národa německéhoSaint Empire romain germanique

římský: bot. římský salát(laitue) romaine

svíce: římská svícechandelle romaine