Hlavní obsah

romain [ʀɔmε̃ˌ εn]

Přídavné jméno

  1. římský civilizace, kalendář ap.les caractères romains, écriture romainelatinkalaitue romaineřímský salát
  2. caractères romainsantikva
  3. římský, římskokatolický

Podstatné jméno

  • un Romain/une Romaine Říman/Římanka

Podstatné jméno mužské

  • polygr.antikva, romana

Odvozená slova

Rome

Vyskytuje se v

romain: un Romain/une RomaineŘíman/Římanka

lutte: lutte gréco-romaineřeckořímský zápas

occident: Empire romain d'OccidentZápadořímská říše

dobrák: hovor. Il est bon comme la romaine.Je to dobrák od kosti.

řeckořímský: lutte gréco-romaineřeckořímský zápas

římský: chiffres romainsmat. římské číslice

svíce: chandelle romaineřímská svíce