Hlavní obsah

reproche [ʀ(ə)pʀɔʃ]

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

reprocher: se reprocherqqch vyčítat si co

němý: de muets reprochesněmé výčitky

úhona: sans reprochebez úhony

výtka: adresser des reproches à qqnčinit komu výtky

bázeň: chevalier sans peur et sans reprocherytíř bez bázně a hany

rytíř: chevalier sans peur et sans reprocherytíř bez bázně a hany

reproche: sans reproche(s)bezúhonný