Hlavní obsah

relocaliser [ʀəlɔkalize]

Tranzitivní sloveso

  • relokalizovat převést zpět do mateřské země