Hlavní obsah

rebouter [ʀ(ə)bute]

Tranzitivní sloveso