Hlavní obsah

rarement [ʀɑʀmɑ̃]

Vyskytuje se v

denrée: přen. denrée rarevzácnost

gaz: chem. gaz raresvzácné plyny

bílý: merle blanc, oiseau rarebílá vrána

nedostatkový: articles introuvables, marchandises raresnedostatkové zboží

řídký: cheveux rares/clairsemésřídké vlasy

vlas: cheveux raresřídké vlasy

vzácný: gaz noble/rarevzácný plyn

zřídka: devenir rarebýt zřídka kdy vidět o osobách

zřídkakdy: Il vient rarement nous voir.Navštěvuje nás zřídkakdy.

vrána: oiseau rare, merle blancbílá vrána

zboží: denrée rarevzácné zboží vzácnost

rare: un des rares... qui...jeden z mála, který...