Hlavní obsah

raguer [ʀage]

Intranzitivní sloveso