Hlavní obsah

radical [ʀadikal]

Vyskytuje se v

radikálně: radical-socialisteradikálně socialistický vláda ap.

radikální: radical-socialiste radikální socialista

zásadní: changement radicalzásadní změna

radical: radicaux libresvolné radikály