Hlavní obsah

provisoirement [pʀɔvizwaʀmɑ̃]

Vyskytuje se v

provisoire: jugement provisoiremezitímní rozsudek

provisoire: domicile provisoirepřechodné bydliště

provisoire: à titre provisoirepřechodně, provizorně

přechodný: přechodné bydlištědomicile provisoire, SwF domicile secondaire

uvalit: uvalit na koho vazbuplacer qqn en détention provisoire