Hlavní obsah

provisoirement [pʀɔvizwaʀmɑ̃]

Vyskytuje se v

přechodný: domicile provisoire, SwF domicile secondairepřechodné bydliště

uvalit: placer qqn en détention provisoireuvalit na koho vazbu

provisoire: jugement provisoiremezitímní rozsudek