Hlavní obsah

pozemkový

Přídavné jméno

  • foncier/-ière, territorial/-iale pozemkové knihylivres foncierspozemková reformaréforme agraire

Vyskytuje se v

katastr: cadastre , service de publicité foncièrepozemkový katastr

reforma: loi agrairezákon o pozemkové reformě

foncier: impôt foncier, taxe foncièrepozemková daň

parcellaire: cadastre parcellairepozemkový katastr

propriété: propriété foncièrepozemkové vlastnictví

pozemkový: livres foncierspozemkové knihy