Hlavní obsah

pitié [pitje]

Podstatné jméno ženské

Vyskytuje se v

lítost: avoir pitié de qqn/qqchpociťovat lítost nad kým/čím

nad, nade: Aie pitié de nous.Smiluj se nad námi.

smilování: demander pitié/miséricordežádat (o) smilování

soucit: avoir pitié de qqn, avoir/éprouver de la pitié pour qqn, avoir de la compassion pour qqn, s'apitoyer sur qqnmít soucit s kým

líto: Je suis désolé/-ée pour qqn/qqch., J'ai pitié de qqnJe mi líto koho/čeho.

pitié: sans pitiébezcitný, nemilosrdný, nelítostný, nemilosrdně, nelítostně