Hlavní obsah

parole [paʀɔl]

Vyskytuje se v

moulin: moulin à paroleshovor. kecal, žvanil, zast. jazyk

parole: parolessliby

consolation: paroles de consolationslova útěchy

don: avoir le don de la parolemít dar výřečnosti

facile: avoir la parole facilebýt výmluvný

homme: parole d'hommeslovo muže

manquer: manquer à sa parolenedodržet slovo

passer: passer la parole à qqnpředat komu slovo

perdre: perdre la paroleztratit řeč, oněmět

sur: croire qqn sur parolevěřit komu na slovo

apaisant: paroles apaisantesuklidňující slova

communiquer: communiquer par la parolekomunikovat slovy

couper: couper la parole à qqnskočit komu do řeči, přerušit koho

demander: demander la parolehlásit se o slovo

retirer: Je vous retire la parole.Beru vám slovo.

chiche: être chiche de ses parolesbýt skoupý na slovo

écrit: Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno.

envoler (s'): Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno., Slovo se ztratí, co je psáno, platí.

prodigue: être prodigue de parolesplýtvat slovy

rendre: rendre à qqn sa parolevrátit komu dané slovo

daný: revenir sur sa parole(z)rušit dané slovo

dodržet: tenir sa paroledodržet slovo

nedodržet: manquer à sa parolenedodržet slovo

planý: belles parolesplaná slova

podání: parole non-écrite, tradition oraleústní podání

prázdný: belles paroles prázdná slova

prorocký: paroles prophétiquesprorocká slova

předat: passer la parole à qqnpředat komu slovo

rušit: revenir sur sa parolerušit dané slovo

řeč: avoir le don de la parolemít dar řeči

slovo: en toutes lettres, en parolesslovy nezkráceně

tiskový: attaché de presse, úřadu vlády ap. porte-parole tiskový mluvčí

útěcha: paroles de consolationslova útěchy

výrok: parole mémorablepamětihodný výrok

zpět: ravaler ses parolesvzít zpět svá slova

ujmout se: prendre la paroleujmout se slova

čestný: (Ma) parole (d'honneur) !Čestné slovo!

dát: donner sa parole d'honneur à qqndát komu (čestné) slovo

držet: tenir (sa) paroledržet slovo

mít: Vous avez la parole.Máte slovo.

muž: Il faut tenir (sa) parole.Slovo dělá muže.

nadělat: être chiche de ses parolesnenadělat mnoho řečí

otupovat: émousser la pointe des parolesotupovat ostří slov

příval: déluge de parolespříval slov

skákat: couper la parole à qqnskákat komu do řeči

skočit: couper la parole à qqnskočit komu do řeči

zlato: La parole est d'argent, le silence d'or.přísl. Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

honneur: parole d'honneurčestné slovo slib, odpřisáhnutí