Hlavní obsah

ouille [ˈuj]

Citoslovce

  • au, ouvej citoslovce vyjadřující bolest, překvapení, nespokojenost