Hlavní obsah

option [ɔpsjɔ̃]

Vyskytuje se v

matière: matière obligatoire/à optionpovinný/volitelný předmět

volba: Nous n'avions pas d'autre option.Neměli jsme jinou volbu.

volitelný: matières à option/facultativesvolitelné předměty

option: à optionvolitelný