Hlavní obsah

moleter [mɔl(ə)te]

Tranzitivní sloveso

  • vroubkovat, rýhovat