Hlavní obsah

minoritní

Přídavné jméno

  1. (podíl ap.) minoritaireekon. minoritní společníkassocié m minoritaire
  2. (národnostní menšiny) minoritaire

Vyskytuje se v

associé: práv. associé minoritaireminoritní společník, společník s menšinovou účastí

minoritní: associé minoritaireekon. minoritní společník