Hlavní obsah

interconnecter [ε̃tεʀkɔnεkte]

Tranzitivní sloveso