Hlavní obsah

intercommunication [ε̃tεʀkɔmynikasjɔ̃]