Hlavní obsah

innocence [inɔsɑ̃s]

Vyskytuje se v

nevina: présomption d'innocencepresumpce neviny

presumpce: présomption d'innocencepráv. presumpce neviny

innocence: en toute innocenceve vší nevinnosti, docela nevinně