Hlavní obsah

hum [ˈœm ou hœm]

Citoslovce

  • hm citoslovce vyjadřující pochybnost, váhání ap.