Hlavní obsah

fier se

fier (se)důvěřovat , spolehnout (se)

fiernafoukaný