Hlavní obsah

fédérer [fedeʀe]

Tranzitivní sloveso

  • (z)feder(aliz)ovat, sdružit ve federaci

Sloveso zvratné

  • se fédérer (z)federalizovat se