Hlavní obsah

embrancher [ɑ̃bʀɑ̃ʃe]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch à qqch napojit co na co, spojit co s čím trať, silnici ap.
  2. s'embrancher sur qqch napojit se na co