Hlavní obsah

désadapter [dezadapte]

Tranzitivní sloveso

  1. odb.qqn à qqch odvyknout koho čemu
  2. se désadapter de qqch odvyknout čemu